Samorządowa polityka edukacyjna

 Przedszkole potrzebne od zaraz.

             Kraków od wielu lat boryka się z problemem braku miejsc w przedszkolach. Z jednej strony jest to trudny problem do rozwiązania dla władz miasta, z drugiej zaś interesująca, dobra informacja wskazująca na przyrost demograficzny. Może jest więc lepiej, niż wykazują badania demografów. W każdym razie władze miasta nie mogą sobie poradzić z zapewnieniem pełnego dostępu do usług przedszkolnych. W sytuacji, w której miasto, ze swoimi placówkami przestaje zaspakajać potrzeby mieszkańców, naturalną reakcją urzędników miejskich powinno być zachęcenie obywateli posiadających odpowiednie uprawnienia do otwierania placówek niepublicznych. 

  Małe przedszkola mogą stać się wsparciem i pomocą dla miasta. W urzędzie miasta w Wydziale Edukacji można dowiedzieć się o wymaganiach stawianych przed podmiotami chętnymi do tworzenia przedszkoli (na stronie internetowej WWW.krakow.pl).

                        Dobrym  rozwiązaniem może być współpraca oparta na systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

            Partnerstwo Publiczno-Prywatne (dalej zwane PPP), w rozumieniu ustawy – to współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, w ramach której partner prywatny w całości lub w części poniesie nakłady na wykonanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy. Mogłoby to wyglądać na przykład tak: przedsiębiorca wybuduje i wyposaży za własne pieniądze przedszkole, żłobek. W zamian przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będzie zarządzał tym miejscem i pobierał opłaty za korzystanie z w/w miejsc. Potem, po ustalonym okresie budynek przedszkola, żłobka etc przejdzie na własność gminy. Możliwe są też inne formy finansowania – np. część zapłaty pochodzi z gminnej kasy, część pokrywają mieszkańcy. W wielu państwach w ten sposób buduje się drogi, wodociągi czy mosty. PPP jest również stosowane przy zarządzaniu szpitalami czy więzieniami. Partnerstwo może być lekarstwem na znaczne trudności, jakie mają samorządy z finansowaniem inwestycji.

W latach 2006-20007 na świecie zrealizowano projekty w systemie PPP, których łączna wartość wyniosła ponad 127 mld dolarów. Prawie 70 mld dotyczyło inwestycji w Europie. Najczęściej w formie PPP podejmowane są inwestycje w drogi, transport, ochronę zdrowia, energetykę, edukację i obronność. Poza Wielką Brytanią, Niemcami, Holandią już w chwili obecnej w ramach PPP powstaje kilka inwestycji w Czechach (budowa drogi, budowa i utrzymanie linii kolejowej, budowa kompleksu rekreacyjnego a nawet modernizacja szpitali).

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *