Praca w niedzielę.

W chwili obecnej szacowna Rada Miasta Krakowa rozpatruje sprawę dotycząca wprowadzenia ograniczenia handlu w Wigilię, Wielki Piątek i niedziele do godziny 12.00.

Wigilia za głosów było 46% przeciw 54%, w wielki piątek za 47% głosów; przeciw 53%; w niedzielę za 47% głosów, przeciw 53%. Argumentacja ideologiczna. Fuj. Zatrudnienie zmniejszy się o 10-14%.

Rada nie powinna się wtrącać (i nie ma takich uprawnień) w zasady zatrudniania osób. To przecież obszar innych działań i kontroli.

Dyskusja trwa 3 godziny. A przecież nie od nas to zależy.

A inne sprawy należące do rady – leżą. No cóż… 

Małopolski Kongres Kobiet

Marzec będzie miesiącem, w którym odbędzie się bardzo wiele spotkań kobiet. Taki to widocznie jest miesiąc, który przez wiele lat kojarzył się ze świętem kobiet, a teraz zaczyna być łączony ze spotkaniami kobiet na różnych płaszczyznach. Spotkania te nie są manifestacjami dzielącymi płcie, ale kolejnymi etapami tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Kiedy popatrzymy na definicję społeczeństwa obywatelskiego przeczytamy, że jego podstawową cechą jest aktywność i zdolność do samoorganizacji i umiejętność wyznaczania celów. Dalej wyeksponowana jest inna właściwość społeczeństwa obywatelskiego mianowicie świadomość jego członków potrzeb wspólnoty i dążenie do ich zaspakajania, a także poczucie odpowiedzialności. I te wszystkie
właściwości charakteryzuje Kongres Kobiet.

 Każde spotkanie obywateli tworzy nową płaszczyznę kontaktów, możliwość dialogu. Chcemy porozmawiać o sprawach kobiet: o zdrowiu, podejściu do polityki, o możliwościach tworzenia własnych firm, zorganizowaniu czasu pomiędzy wychowywaniem dzieci i pracą, chcemy porozmawiać o partnerstwie w pracy i w domu. Chcemy doprowadzić do zbudowania systemów wsparcia w różnych kontekstach naukowych, biznesowych, społecznyc

Kongres będzie trwał jeden dzień.
Głównym jego hasłem jest: Poznajmy się. Zintegrujmy!. I ta myśl przewodnia towarzyszyła nam w tworzeniu programu. poznajmy się i zintegrujmy. Zobaczmy, co dzieje się w Małopolsce.

Od godziny 10.00 do 13.00 przewidziane są spotkania w głównej auli Audytorium Maximum, po południu zaś proponujemy uczestniczkom Kongresu 11 spotkań panelowych. Wczesnym wieczorem oferujemy uczestniczkom Kongresu koncert tang Astora Piazzolli w wykonaniu żeńskiego kwartetu zespół Airis Quartet z uczestnictwem gościa specjalnego pani profesor. Doroty Imiełowskiej

  Wśród paneli, które trudno tutaj wszystkie wymienić chciałabym przytoczyć tylko parę: tematów: zdrowie kobiety: co powinny kobiety wiedzieć o badaniach diagnostycznych; o rehabilitacji uroginekologicznej, o zagrożeniach chorobami nowotworowymi”; zakładanie firm,
problemy z bezrobociem kobiet (większym, niż bezrobocie mężczyzn), o problemach i możliwościach życia na wsi; o drodze do wyborów samorządowych i politycznych (kobiety w polityce), o możliwości kształcenia się na kierunkach technicznych dla młodych kobiet. Wiele innych zagadnień będzie poruszanych na Małopolskim Kongresie – ważnej i istotnej konferencji społeczeństwa obywatelskiego.

Zaproszone zostały krakowskie intelektualistki, kobiety sportsmenki, kobiety artystki, kobiety polityczki, kobiety tworzące twórcze i dynamiczne środowiska wiejskie. Warto przyjść, zorientować się gdzie można otrzymać wsparcie, pomoc – zaprosiłyśmy wiele fundacji i stowarzyszeń, które będą prezentowały siebie i obszar swojej działalności.

Kongres honorowym patronatem objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. Mamy nadzieję, że będzie uprzejma osobiście otworzyć Kongres.

Zapraszamy wszystkie Panie do zajrzenia na stronę Kongresu: www.malopolskikongreskobiet.pl. Jeśli nie zdążycie dokonać rejestracji: po prostu przyjdźcie.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne. Dzień 1 marca (sobota) miejsce Audytorium Maximum ul.Krupnicza 33, rejestracja od godziny 9.00, zakończenie koncert o godz.18.00

Przyjdźcie, bardzo dużo napracowałam się nad Kongresem. Chciałabym uwierzyć, że warto było 🙂