Samorządowa polityka edukacyjna

 Przedszkole potrzebne od zaraz.

             Kraków od wielu lat boryka się z problemem braku miejsc w przedszkolach. Z jednej strony jest to trudny problem do rozwiązania dla władz miasta, z drugiej zaś interesująca, dobra informacja wskazująca na przyrost demograficzny. Może jest więc lepiej, niż wykazują badania demografów. W każdym razie władze miasta nie mogą sobie poradzić z zapewnieniem pełnego dostępu do usług przedszkolnych. W sytuacji, w której miasto, ze swoimi placówkami przestaje zaspakajać potrzeby mieszkańców, naturalną reakcją urzędników miejskich powinno być zachęcenie obywateli posiadających odpowiednie uprawnienia do otwierania placówek niepublicznych. 

  Małe przedszkola mogą stać się wsparciem i pomocą dla miasta. W urzędzie miasta w Wydziale Edukacji można dowiedzieć się o wymaganiach stawianych przed podmiotami chętnymi do tworzenia przedszkoli (na stronie internetowej WWW.krakow.pl).

                        Dobrym  rozwiązaniem może być współpraca oparta na systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

            Partnerstwo Publiczno-Prywatne (dalej zwane PPP), w rozumieniu ustawy – to współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, w ramach której partner prywatny w całości lub w części poniesie nakłady na wykonanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy. Mogłoby to wyglądać na przykład tak: przedsiębiorca wybuduje i wyposaży za własne pieniądze przedszkole, żłobek. W zamian przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będzie zarządzał tym miejscem i pobierał opłaty za korzystanie z w/w miejsc. Potem, po ustalonym okresie budynek przedszkola, żłobka etc przejdzie na własność gminy. Możliwe są też inne formy finansowania – np. część zapłaty pochodzi z gminnej kasy, część pokrywają mieszkańcy. W wielu państwach w ten sposób buduje się drogi, wodociągi czy mosty. PPP jest również stosowane przy zarządzaniu szpitalami czy więzieniami. Partnerstwo może być lekarstwem na znaczne trudności, jakie mają samorządy z finansowaniem inwestycji.

W latach 2006-20007 na świecie zrealizowano projekty w systemie PPP, których łączna wartość wyniosła ponad 127 mld dolarów. Prawie 70 mld dotyczyło inwestycji w Europie. Najczęściej w formie PPP podejmowane są inwestycje w drogi, transport, ochronę zdrowia, energetykę, edukację i obronność. Poza Wielką Brytanią, Niemcami, Holandią już w chwili obecnej w ramach PPP powstaje kilka inwestycji w Czechach (budowa drogi, budowa i utrzymanie linii kolejowej, budowa kompleksu rekreacyjnego a nawet modernizacja szpitali).

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *