Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

 Zgłaszają się sztaby wyborcze kandydatów na Urząd Prezydenta RP, deklarujących wolę wprowadzenia JOW w Polsce.  Wśród nich jest Marek Jurek, Kornel Morawiecki i Janusz Korwin-Mikke. Dlaczego nie deklarują ci, którzy przejdą do II tury wyborów? A może jest tak, że ci, którzy jedynie biorą udział w kandydowaniu popierają takie pomysły, a potem, kiedy już mogą je wprowadzić – to tego nie robią. Piszę to, jako założycielka PO w Krakowie; założycielka z całkiem dobrą pamięcią.

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *