Sprawozdanie z seminarium

Seminarium dotyczące NGO (organizacji pozarządowych) odbyło się. Przyszło dużo osób. Pokazaliśmy ludziom, jakie są dobre praktyki w Warszawie. Mam nadzieję, że udała mi się rzecz podstawowa: organizacje te po prostu mają szanse się zjednoczyć i utworzyć ciało, z którym urząd powinien sie liczyć. W mojej prywatnej rozmowie pełnomocnik do spraw organizacji pozarządowych w UM Warszawy powiedział, że ja, jako radna miejska swoją działlnością, akceptacją i popieraniem nowych rozwiązań nie jestem w stanie niczego zrobić. Najważniejsze jest zaangażowanie prezydenta miasta, a urzędników krakowskich na sali było troje. W tym czasie pani zastępca prezydenta zrobiła spotkanie z podległymi sobie dyrektorami wydziałów u siebie w gabinecie. Niektórzy urzędnicy przychodzili prosić o usprawiedliwienie swojej nieobecności na seminarium, ponieważ musieli być u pani wiceprzeydent. Tak więc na sali naszych obrad najwięcej było … urzędników z Warszawy. No i cóż mamy dalej robić? Sukcesem zapewne największym będzie to, że krakowskie organizacje pozarządowe zapowiedziały, że chcą się dalej spotykać i tworzyć formę nacisku na prezydenta. Może im się uda, ponieważ moja dalsza pomoc może już być mniej skuteczna.

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *