Grzechy główne Polaków.

Za Dziennikiem Polskim chcę przytoczyć tutaj dywagacje dotyczące tego, co Polacy uważają za naganne moralnie (a więc n i e m o r a l n e!!). Okazuje się, według badań OBOP, że na liście grzechów najwyżej umieszczane jest kłamstwo. 78% Polaków uznaje je za grzech. Za kłamstwem jest zazdrość i zawiść, a dalej nadużywanie alkoholu, przeklinanie, objadanie się i seks przedmałżeński (to wskazuje 36% Polaków), rozrzutność etc. Interesującym wydaje się, że nie istnieją zbyt duże różnice pomiędzy pokoleniami.Okazało się, że młodym Polakom (pomiędzy 18 a 29 rokiem życia) także niemoralnym wydaje się kłamstwo, zdrada czy zawiść. Kłamstwo za grzech uznaje czterech na pięciu młodych rodaków.

Wydaje się, że są to ciekawe obserwacje. Co potępiamy u innych, a czego nie zauważamy u siebie. Jest to między innymi i tak, jak z naszym rozumieniem zarządzania państwem. Chcemy więcej dostawać od państwa, a nie chcemy dawać; chcemy więcej wolności, ale domagamy się ingerencji państwa we wszystkie dziedziny życia. Pełne rozdwojenie jaźni. Jaźni polskiej!!

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *