Cd opłat za przedszkola

Gminy muszą wydać nowe uchwały w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Przy okazji dostosowania ich do nowych przepisów samorządy zamierzają podwyższyć dotychczasowe.

Samorządy często decydują się na podwyżki, aby zniechęcić rodziców do posyłania najmłodszych dzieci do przedszkoli. Dzięki temu zmniejsza się zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach.

Rodzice nie mają wypływu na wysokość dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w gminnym przedszkolu. Jej wysokość ustalają radni, a przepisy ustawy o systemie oświaty nie zawierają górnej granicy jej wysokości.

Po ostatniej nowelizacji ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o systemie oświaty (DzU nr 148, poz. 991) dodatkowe opłaty samorządy mogą pobierać dopiero po pięciu godzinach pobytu dziecka w przedszkolu. W tym czasie nauczyciele powinni realizować program wychowania przedszkolnego, który uwzględnia podstawę programową – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Od września tego roku nie może być to już opłata stała pobierana niezależnie od liczby godzin, jakie dziecko przebywa w placówce.

Samorządy różnicują opłaty, kierując się liczbą godzin spędzanych przez dzieci w przedszkolach. Tylko rodzice, których pociechy nie przebywają tam nie dłużej niż pięć godzin, nie ponoszą dodatkowych kosztów. Tych jednak jest niewiele, a gminy niechętnie oferują im miejsca, bo nie wspomagają finansowo utrzymania placówki.

Ustawa o systemie oświaty nie określa też, od kiedy powinna być realizowana w przedszkolu podstawa programowa, czy od godziny 7.00 do 12.00, czy również przez pięć godzin po południu. Gminy mogą więc dowolnie ustalić godziny jej realizacji – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *