Małopolska (Kraków) za 10 lat

Według prognozy przygotowanej przez UEK w Krakowie do 2020 roku nie nastąpi zmiana powszechnego trendu, który przewiduje spadek liczby ludności przy wydłużeniu się przeciętnej długości życia. Mężczyźni za 10 lat będą żyć średnio 75,3 lata (wzrost w porównaniu z 2007 o 2,8 roku). Kobiety natomiast 82,3 lata (wzrost od 2007 r. o 2,4 lata). Według demografów do 2018 liczba ludności w Małopolsce będzie rosła, później jednak nastąpi spadek. Największy wzrost przewidywany jest na południu (powiaty nowosądecki, limanowski i myślenicki), a zmniejszenie się liczby ludności na północy i w miastach tj. Kraków i Tarnów.
Wśród grup populacji największe zmiany w porównaniu do 2008 roku będzie
można zaobserwować u osób w wieku poprodukcyjnym, którzy będą stanowić
20,4% ogółu ludności (wzrost o 4,3%).

Z tą wiedzą należałoby przygotowywać inwestycje, remonty etc. Kraków przyszłości – to ludzie, których poziom wykształcenia, długość życia etc. można przewidzieć, na podstawie tego, co teraz się dzieje. Ale kogóż to dzisiaj obchodzi?

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *