Małopolska (Kraków) za 10 lat

Według prognozy przygotowanej przez UEK w Krakowie do 2020 roku nie nastąpi zmiana powszechnego trendu, który przewiduje spadek liczby ludności przy wydłużeniu się przeciętnej długości życia. Mężczyźni za 10 lat będą żyć średnio 75,3 lata (wzrost w porównaniu z 2007 o 2,8 roku). Kobiety natomiast 82,3 lata (wzrost od 2007 r. o 2,4 lata). Według demografów do 2018 liczba ludności w Małopolsce będzie rosła, później jednak nastąpi spadek. Największy wzrost przewidywany jest na południu (powiaty nowosądecki, limanowski i myślenicki), a zmniejszenie się liczby ludności na północy i w miastach tj. Kraków i Tarnów.
Wśród grup populacji największe zmiany w porównaniu do 2008 roku będzie
można zaobserwować u osób w wieku poprodukcyjnym, którzy będą stanowić
20,4% ogółu ludności (wzrost o 4,3%).

Z tą wiedzą należałoby przygotowywać inwestycje, remonty etc. Kraków przyszłości – to ludzie, których poziom wykształcenia, długość życia etc. można przewidzieć, na podstawie tego, co teraz się dzieje. Ale kogóż to dzisiaj obchodzi?

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *