Madrości ciąg dalszy

Przyglądam się przywołanej stronie zatytułowanej wos.org.pl i tam przeczytamy następujące skróty programów partyjnych. Tam będą sięgały młode pokolenia, aby dowiedzieć się nieco o naszym rynku ofert partii politycznych. A więc, mając w pamięci przywołany wczoraj program PO możemy przyjrzeć się naszemu koalicjantowi:

“Polskie Stronnictwo Ludowe nawiązuje do dorobku partii chłopskich okresu międzywojennego. Jest bezpośrednim kontynuatorem PSL utworzonego przez Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka w 1945 roku. Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią o charakterze centrowym, opierającą się na wartościach ludowych, narodowych i chrześcijańskich.
Główne założenia programowe:
•    interwencjonizm państwowy (zwłaszcza w rolnictwie) !!!
•    sprzeciw wobec: przywróceniu kary śmierci, legalizacji eutanazji, aborcji, narkotyków miękkich, likwidacji powiatów, rejestracji związków homoseksualnych oraz rozdziału państwa od kościołów
•    rozwiązanie Senatu i powołanie izby samorządowej
•    natychmiastowe wycofanie polskich wojsk z Iraku
•    utrzymanie bezpłatnej edukacji i służby zdrowia !!!
•    upublicznienie wszystkich teczek peerelowskich służb

A teraz PIS:

Prawo i Sprawiedliwość to centroprawicowa partia polityczna założona na fali popularności uzyskanej przez Lecha Kaczyńskiego podczas pełnienia przez niego funkcji ministra sprawiedliwości w latach 2000-2001. Działacze PiS wywodzą się w większości ze środowisk dawnego Porozumienia Centrum i AWS.
Główne postulaty PiS:
•    partia sprzeciwia się: legalizacji eutanazji, aborcji, narkotyków miękkich oraz rejestracji związków homoseksualnych
•    zaostrzenie kar dla przestępców w szczególności za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu
•    przywrócenie kary śmierci
•    utrzymanie bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych, średnich i wyższych uczelniach państwowych
•    lustracja majątkowa polityków oraz upublicznienie nazwisk wszystkich agentów peerelowskich służb specjalnych
•    interwencjonizm w ramach gospodarki rynkowej
•    wprowadzenie dwóch stawek podatku PIT (18 i 32%)
•    wprowadzenie ulg podatkowych ze względu na ilość dzieci w rodzinie
•    sprzeciw wobec cięć w wydatkach socjalnych.”

No i teraz wszystko wiemy. Przypomnienie w/w skrótów jest uzasadnione ze względu na nieustająco trwające wybory. Przypomnienie jest ważne ze względu na członków partii a także i wyborców. Dla tych pierwszych, w tej chwili jest ważniejsze!

 

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *