Mądrość przysłów niemieckich

Zbliżają się wybory samorządowe. Wobec braku nadziei na jednomandatowe okręgi wyborcze należy się przyjrzeć czynnościom tworzenia list wyborczych w partiach. Już kiedyś pisałam o mechanizmach (zastanawiających mnie do dnia dzisiejszego), których nikt nie potrafił mi wyjaśnić. W każdym razie refleksji  można zbierać wiele i wszystkie dotyczą wszelkich partii. Nie są oddzielne praktyki dla PO, PISu, SLD czy tez innych, mniej znanych. Wszystkie, wszystkie mechanizmy są podobne.

Na stronach internetowych znalazłam ściągę dla maturzystów z WOSu (z 2009 roku), na której były wypisane programy partii. Tak krótko, w sam raz na ściągę, więc przytoczę:

Platforma Obywatelska

Program partii

 • ograniczenie roli państwa w gospodarce
 • zakaz eutanazji, utrzymanie obowiązującego ustawodawstwa aborcyjnego
 • szeroka współpraca z USA
 • wprowadzenie podatku liniowego
 • rozwiązanie problemu lustracji poprzez odtajnienie wszystkich akt służb specjalnych z czasów PRL
 • opowiedzenie się za wolnością jednostki
 • szczególny nacisk na tolerancję w społeczeństwie
 • wprowadzenia częściowych płatności za służbę zdrowia i oświatę
 • ograniczenie wydatków socjalnych i postawienie na gospodarkę i jej rozwój
 • szerokie kontakty zagraniczne państwa głownie z krajami UE
 • walka z bezrobociem poprzez obniżki podatkowe dla przedsiębiorców

A tak a propos madrości przysłów niemieckich, to chyba brzmiało to mniej więcej tak: ist ein Feind, ein großer Feind und Parteikamerad.

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *