Jak profesor do doktora

Zapytałam w interpelacji skierowanej do pana prezydenta, czym uzasadniona jest największa w Polsce ilość powoływanych przez niego pełnomocników i ile kosztuje podatników ta potrzeba prezydenta wspierania się pełnomocnikami. Otrzymałam odpowiedź (na 7 stronach!!). Pan prezydent potwierdził to, że mamy 13 pełnomocników. dalej czytam: “średnie wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa nie pełniącego równocześnie funkcji dyrektorskich wynosi około 6300 brutto… Z uwagi na odpowiednie zapisy ustawy o ochronie danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie uposażenia każdego z pełnomocników.” (Ha!!)

Interesujący jest koniec odpowiedzi pana prezydenta cyt.”Jeśli dobrze zrozumiałem wywód logiczny Pani Radnej to indolencja prezydenta miasta związana z zagadnieniami wchodzącymi w zakres jego kompetencji implikuje powoływanie przez niego kolejnych pełnomocników”. Tak Panie Profesorze, tak uważam. I zapewne moje zdanie nie jest odosobnione.  I mam nadzieję, że mieszkańcy naszego pięknego miasta uzyskują odpowiedzi prezydenta pisane w bardziej przystępny sposób, ponieważ formuła użyta w odpowiedzi skierowanej do mnie zaiste (słowo też użyte przez prezydenta na 7 stonicowej odpowiedzi!!) mogłaby wywołać u nich konsternację. Dr Małgorzata Jantos

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *