Jak profesor do doktora

Zapytałam w interpelacji skierowanej do pana prezydenta, czym uzasadniona jest największa w Polsce ilość powoływanych przez niego pełnomocników i ile kosztuje podatników ta potrzeba prezydenta wspierania się pełnomocnikami. Otrzymałam odpowiedź (na 7 stronach!!). Pan prezydent potwierdził to, że mamy 13 pełnomocników. dalej czytam: “średnie wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa nie pełniącego równocześnie funkcji dyrektorskich wynosi około 6300 brutto… Z uwagi na odpowiednie zapisy ustawy o ochronie danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie uposażenia każdego z pełnomocników.” (Ha!!)

Interesujący jest koniec odpowiedzi pana prezydenta cyt.”Jeśli dobrze zrozumiałem wywód logiczny Pani Radnej to indolencja prezydenta miasta związana z zagadnieniami wchodzącymi w zakres jego kompetencji implikuje powoływanie przez niego kolejnych pełnomocników”. Tak Panie Profesorze, tak uważam. I zapewne moje zdanie nie jest odosobnione.  I mam nadzieję, że mieszkańcy naszego pięknego miasta uzyskują odpowiedzi prezydenta pisane w bardziej przystępny sposób, ponieważ formuła użyta w odpowiedzi skierowanej do mnie zaiste (słowo też użyte przez prezydenta na 7 stonicowej odpowiedzi!!) mogłaby wywołać u nich konsternację. Dr Małgorzata Jantos

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *