Moim studentom

Kontakty z moimi dawnymi studentami zawsze mnie wzruszają. Ich pamięć o naszych zajęciach, a potem spotkaniach to dla mnie wielka nagroda i radość z uprawianego zawodu. Dla nich z dedykacją kawałek z zamierzchłej Piwnicy Pod Baranami.

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *