Zadłużony Kraków

Na każdego mieszkańca Krakowa przypada dług w wysokości 2640 zł, zaciągnięty przez pana prezydenta miasta. Można powiedzieć, no trudno tak żyją miasta, miasteczka i wsie. Żyjemy na długu. Powstaje więc kolejne pytanie: co miasto ma z zaciągniętych pozyczek. Tutaj odpowiedź może być trudniejsza: chyba niezbyt dużo. O, przepraszam wśród znaczących inwestycji będzie miał trzy (!!) stadiony.

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *