Miłosz i Conrad

W Krakowie, w ciągu dwóch tygodni odbyły się dwa wydarzenia związane z literaturą: pierwsze był to festiwal poświęcony Czesławowi Miłoszowi, drugi zaś Conradowi, na niniejszy temat wypowiedział się szanowny profesor Michał Markowski :

‘Dopiero tydzień temu w Krakowie gościła cała plejada światowych twórców, którzy przybyli na Festiwal Miłosza. Czy ma sens organizowanie obok siebie dwóch tak wielkich literackich imprez?
To okoliczności sprawiły, że obydwa te wydarzenia zostały umieszczone w tak bliskim sobie czasie. Przyznaję, nie jest to najlepszy pomysł, lecz nastąpiło to z przyczyn niezależnych od nas. Tak się złożyło i obydwie strony muszą się z tym pogodzić. Kalendarz zostanie uładzony od następnego roku. Już ustaliliśmy z organizatorami Festiwalu im. Miłosza, że będzie się on odbywał w maju. Dzięki temu będziemy w Krakowie mieli dwie zupełnie różne literackie imprezy.

Na czym polegają różnice?
W Festiwalu im. Czesława Miłosza wszystkie wydarzenia obracają się wokół twórczości tego wybitnego poety. Ideą naszego jest układanie literatury w rozmaitych kontekstach artystycznych. Taka jest zasadnicza różnica. Kolejną jest to, że Festiwal im. Miłosza siłą rzeczy skupia się głównie na poezji, a nasz na prozie. "

No i cóż, korzyści intelektualne zapewne są znaczące, ale nie wiem dlaczego coś we mnie chce powiedzieć, więc i ostatecznie powie, że na festiwal Conrada (5 dni) miasto dało 700 tysięcy złotych. 

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *