Rady Seniorów

25 czerwca 2008 został powołany Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. Skupia on zarówno posłów jak i senatorów z wszystkich opcji reprezentowanych w polskim Parlamencie. Zespół w swojej działalności chce być odpowiedzią na wyzwania, jakie niesie ze sobą starzenie się społeczeństwa polskiego. Ma zamiar monitorować sytuację seniorów w Polsce pod kątem przestrzegania ich praw poprzez żywy kontakt z organizacjami pozarządowymi i organami władzy odpowiedzialnymi za sprawy seniorów. Marszalek Senatu RP 20 stycznia 2009 roku skierował projekt ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym do odpowiednich komisji, a następnie na. początku maja 2009 przedstawiciele sejmu wnieśli wniosek o przyjęcie projektu bez poprawek. Projekt jest bardzo krótki, zmiana obejmuje dwa artykuły: najistotniejszy jest ust.2 art.58:” Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady lub gminnej rady seniorów mającej charakter konsultacyjny.”

Rada Miasta Krakowa utworzyła Młodzieżową Radę Miasta. Pora więc pomyśleć o ciele doradczym złożonym z seniorów, tym bardziej, że sytuacja demograficzna Polski a więc i Krakowa, zmienia się w sposób dynamiczny i plany związane z funkcjonowaniem miasta należy do niej dostosować.

Tym bardziej, że dziwne to jest nieco: Rada Miasta Krakowa – to w większości ludzie niewiele starsi od Młodzieżowej Rady Krakowa a mieszkańcy miasta się starzeją. Tak więc młodzież będzie projektowała funkcjonowanie miasta dla starzejącego się społeczeństwa. A może niekiedy warto posłuchać Starszyzny? Dlaczego było to normalne w starożytności, w plemionach indiańskich, a dlaczego musimy to odkrywać w społeczeństwie dzisiejszym?

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *