List radnych Miasta do premiera Tybetu

Prof. Samdhong Rinpoche Lobsang Tenzin

Prime Minister of the Tibetan Government in Exile

Chairman of the Cabinet of the Central Tibetan Administration of His Holiness the Dalai Lama (Kashag)

 

Szanowny Panie Premierze,

 

Rada Miasta Krakowa, w imieniu mieszkańców naszego miasta, przesyła Panu wyrazy solidarności i słowa gorącego poparcia w dążeniu Tybetu do suwerenności i wolności. Współczujemy Panu, Pana rodakom i rodzinom ofiar. Dotarły do nas informacje o tragicznych wydarzeniach w Lhasie i w innych regionach Tybetu. W pełni rozumiemy i odczuwamy położenie, w jakim od ponad 50 lat znajduje się Tybet, ponieważ i nasz kraj długo wyzwalał się od obcej dominacji. Mamy nadzieję, że dzięki pomocy i protestowi całego świata, zostanie zagwarantowane przetrwanie odrębnej kultury, języka i tożsamości narodu tybetańskiego. Wierzymy, że przywódcy chińscy zdecydują się podjąć dialog z Dalajlamą i Tybetańczykami i zwrócą im prawdziwą autonomię. Modlimy się i my o to, aby, jak pisał Dalajlama, władcy Chin „otworzyli oko mądrości i zrozumieli, co trzeba robić a czego robić nie wolno”.

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *