Expose w oczach przedsiębiorców.

PKPP Lewiatan opublikowała dziś opinię na temat expose premiera Donalda Tuska w Sejmie.

„Premier odniósł się do większości zgłaszanych od
dawna, także przez PKPP Lewiatan, postulatów w sferze gospodarki. Podkreślił,
że powinna ona być skierowana na rozwój, i że tylko liberalna polityka
gospodarcza w połączeniu z solidarną polityką społeczną stworzą warunki do
zrealizowania zapowiadanego przed wyborami cudu gospodarczego.Sprecyzowany
został ambitny cel – skok cywilizacyjny i dogonienie najbogatszych krajów, ale,
co ważniejsze, przedstawiona została odpowiednia droga jego osiągnięcia przy
jednoczesnym budowaniu kapitału społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości” –
 

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *