Tytuł 123

Artykuł 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka brzmi: " Nikomu nie wolno arbitralnie wkraczać w sprawy prywatne, rodzinne, w cudze mieszkanie lub korespondencję. Nikt nie może doznać uszczerbku na honorze i dobrym imieniu. Każda osoba ludzka ma prawo do opieki legalnej przeciwko takiej ingerencji w te sprawy." W 1947 roku przygotowywano Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Był to czas szczególny. powojenny. Deklaracja powstała, jako intelektualna opozycja przciw temu wszystkiemu, co człowiek uczynił człowiekowi w czasie wojny. Nie zmieniło to jednak faktu, że powstawały, równolegle z rodzącą się wówczas deklaracją,  zbrodnie w róznych systemach totalitarnych.

Kupiłam książkę  Mieczysława A.Krąpca " Człowiek i polityka" wydaną przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, gdzie przeczytałam w Słowie wstępnym "…  cała europejska tradycja – od Platona i Arystotelesa, poprzez starożytność chrześcijańską, wielkie średniowiecze Tomasza z Akwinu – umieszczała politykę na polu działań moralnych człowieka.. [dalej] Polityka jako ludzkie działanie społeczne – a więc działanie w stosunku do drugiego człowieka (czy to indywidualnego, czy zrzeszonego w organizacjach) jest działaniem ze swej natury moralnym" Czy można ten cytat traktować jako  komentarz do tego, co się dzieje.

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *