Arystoteles: Polityka

Arystoteles pisał, że są różne demokracje, a wśród nich trzeba wyróżnić dwie formy najważniejsze. W jednej z nich obywatel podległy jest prawu i prawo szanuje, w drugiej – zamiast prawa rządzą rozmaite doraźne ustawy uchwalane pod naciskiem jednego polityka lub wąskiej grupy polityków. Za taki stan rzeczy odpowiedzialność ponosi, jak pisał Arystoteles, demagog, który obywateli łudzi i wykorzystuje ich łatwowierność. "Powstaje zatem demokracja zwyrodniała, która szybko zmierza do tyranii." (Arystoteles : Polityka)

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *