Arystoteles: Polityka

Arystoteles pisał, że są różne demokracje, a wśród nich trzeba wyróżnić dwie formy najważniejsze. W jednej z nich obywatel podległy jest prawu i prawo szanuje, w drugiej – zamiast prawa rządzą rozmaite doraźne ustawy uchwalane pod naciskiem jednego polityka lub wąskiej grupy polityków. Za taki stan rzeczy odpowiedzialność ponosi, jak pisał Arystoteles, demagog, który obywateli łudzi i wykorzystuje ich łatwowierność. "Powstaje zatem demokracja zwyrodniała, która szybko zmierza do tyranii." (Arystoteles : Polityka)

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *