A w Krakowie ?

  Konstrukcja budżetu Krakowa w 2011 roku zakłada 23 kategorie wydatków, z czego największa część została przeznaczona na: oświatę i wychowanie (25,85%),     transport i łączność (19,95%), pomoc społeczną (9,86%),obsługę długu publicznego i różne rozliczenia (6,65%)  oraz administrację publiczną (6,48%).

  Wydatki w corocznych budżetach wykazują od 2007 roku tendencję wzrostową. Wyjątkiem jest 2010 r., kiedy to w porównaniu do roku poprzedniego wydatki spadły o ponad 2%. Stale największe wydatki generowały kategorie: oświata i edukacja (średnio 23,4%), transport i łączność (23,2%) oraz pomoc społeczna (10,4%).

    Do samorządowych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2010/11 uczęszcza 99 368 dzieci, młodzieży i dorosłych, natomiast do szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne organy uczęszcza 30 069 uczniów. W sumie jest to uczniów 129 437 o(130 446 w roku szkolnym 2009/10). 

 W roku szkolnym 2010/11 w szkołach samorządowych nauczyciele zatrudnieni są na     11 141,43 etatach (12 549 osoby), z tego 94,8% to nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach. Najwyższy stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego – posiada 54,82% nauczycieli oTak więc: 99 368 dzieci i 12 549 nauczycieli!! (to jest prawie 8 uczniów na 1 nauczyciela) lub 9 uczniów (jeśli ujmiemy tylko etaty).

To liczby.

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *