A w Krakowie ?

  Konstrukcja budżetu Krakowa w 2011 roku zakłada 23 kategorie wydatków, z czego największa część została przeznaczona na: oświatę i wychowanie (25,85%),     transport i łączność (19,95%), pomoc społeczną (9,86%),obsługę długu publicznego i różne rozliczenia (6,65%)  oraz administrację publiczną (6,48%).

  Wydatki w corocznych budżetach wykazują od 2007 roku tendencję wzrostową. Wyjątkiem jest 2010 r., kiedy to w porównaniu do roku poprzedniego wydatki spadły o ponad 2%. Stale największe wydatki generowały kategorie: oświata i edukacja (średnio 23,4%), transport i łączność (23,2%) oraz pomoc społeczna (10,4%).

    Do samorządowych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2010/11 uczęszcza 99 368 dzieci, młodzieży i dorosłych, natomiast do szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne organy uczęszcza 30 069 uczniów. W sumie jest to uczniów 129 437 o(130 446 w roku szkolnym 2009/10). 

 W roku szkolnym 2010/11 w szkołach samorządowych nauczyciele zatrudnieni są na     11 141,43 etatach (12 549 osoby), z tego 94,8% to nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach. Najwyższy stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego – posiada 54,82% nauczycieli oTak więc: 99 368 dzieci i 12 549 nauczycieli!! (to jest prawie 8 uczniów na 1 nauczyciela) lub 9 uczniów (jeśli ujmiemy tylko etaty).

To liczby.

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *