Erasmus dla seniorów.

Moja znajoma wyjeżdża na Erasmusa, czyli na stypendium, które dotychczas kojarzyło się mnie i zapewne bardzo wielu osobom z podróżami młodzieży studiującej. Wyjeżdżają studenci, a moja znajoma już do tego pokolenia nie należy .Nieco się zdziwiłam, a następnie zainteresowałam sprawą.

Okazało się , że w 2012 roku Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku po zapoznaniu się z prezentacją Programu “Erasmus dla wszystkich” w kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską stwierdziła, że w dalszym ciągu są osoby starsze marginalizowane i należałoby nieco pozmieniać w dokumentach unijnych.

W wielu miejscach w Polsce  świetnie funkcjonują stypendia dla seniorów. Wystarczy tylko wiedzieć, gdzie zajrzeć. Zawstydzona moją ignorancją postaram się napisać i zachęcić do korzystania z tej możliwości.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. W programie uczestniczą 34 kraje (w tym 28 państw należących do Unii i inne takie, jak Republika Macedonii,  Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia).

Akcji dotyczących osób starszych jest wiele. Między innymi i taka nazwana „Mobilność edukacyjna”. Wyjazdy zaplanowane w ramach projektu muszą wynikać z potrzeb dotyczących poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowiania organizacji wnioskującej (wniosek może złożyć również krajowe konsorcjum) w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych. Potrzeby te należy zidentyfikować i opisać we wniosku o dofinansowanie w tzw. Europejskim Planie Rozwoju.

Zasadniczym działaniem w projekcie są edukacyjne wyjazdy zagraniczne, do krajów programu Erasmus+, trwające od 2 dni do 2 miesięcy. Programy oferują, między innymi : udział w kursach, szkoleniach, konferencjach; obserwacjach pracy w organizacji zajmującej się niezawodową edukacją dorosłych (tzw. job shadowing);prowadzeniu zajęć dla dorosłych słuchaczy. Poza projektem „Mobilność edukacyjna” są także i inne. Na przykład „Partnerstwa strategiczne”.

Bardzo ważnym elementem jest utworzona w 2104 roku platforma EPALE (elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie). Adres platformy to www.ec.europa.eu/epale/pl. Celem EPALE jest stworzenie europejskiej społeczności specjalistów w zakresie uczenia się dorosłych. Platforma dysponuje językiem polskim. Można na niej znaleźć partnerów do zbudowania wspólnych projektów dotyczących uczenia się ludzi dorosłych, a także popatrzeć na  kalendarz wydarzeń organizowanych w Europie i dodać własną propozycję. EPALE proponuje bogatą bibliotekę, gdzie natrafimy na  materiały edukacyjne dotyczące osób starszych. Spotkałam tam ciekawe i inspirujące pomysły na blogach, które są podpięte na platformie.

EPALE istnieje oczywiście na facebooku.

Namawiam Państwa do zainteresowania się możliwościami, jakie dają programy europejskie dla seniorów. Przecież wiemy, że człowiek uczy się całe życie. A inspiracji nigdy nie jest za wiele.

Życzę udanych podróży.

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *