Szczury w Krakowie.

klatkadlaszczurapykoGdyby szczur miał o 20 kg więcej
człowiek nie mógłby być panem świata.
Albert Einstein

Może i nie wypada o tym pisać, bo przecież zaczyna się wiosna, na którą wszyscy czekamy. Wiosna jest jednak czasem koniecznej deratyzacji Krakowa.

Szczury są plagą dużych miast. Nikogo nie dziwi, że wiosną ogłasza się potrzebę deratyzacji. Na Manhattanie, w Paryżu, w Brukseli . Tam walczy się z plagą szczurów, które są bardzo niebezpieczne dla mieszkańców. Szczury najlepiej czują się w starych zabudowaniach. Jest to gatunek, który silnie przystosował się do życia w środowisku przekształconym przez człowieka i rozprzestrzenił się na całym świecie. W wielu rejonach populacja tych gryzoni może przewyższać liczbę zamieszkałych na tym terenie ludzi. Najczęściej osiedla się w piwnicach, kanalizacji, na wysypiskach śmieci oraz w magazynach z żywnością. Chętnie bytuje w okolicy wody ponieważ dobrze pływa. Gryzoń  wszystkożerny, aktywny całą dobę, największe szkody z reguły wyrządza w nocy.
Szczur wędrowny osiąga długość tułowia i głowy do 28 cm oraz ogona do 23 cm. Ciężar w przedziale 250–350 gramów. W krótkim czasie gryzoń uzyskuje zdolność do rozrodu co powoduje bardzo szybkie namnażanie populacji tego gatunku. Bywa roznosicielem licznych chorób, z których wścieklizna stanowi największy. Do najczęściej występujących w Polsce postaci należą choroba Weila, przenoszona przez szczury. Poza tym niebezpieczna jest pchła szczurza  – zwana również pchłą szczurzą tropikalną lub pchłą dżumową. Przenosi zarazki duru plamistego endemicznego szczurzego, gorączki rzecznej, kiedyś zarazki dżumy. Pchły w stadium larwalnym mogą zarażać się i być żywicielami pośrednimi tasiemców . Notowana w Polsce. Pasożytuje na skórze, szczura śniadego, szczura wędrownego, człowieka rzadziej myszy domowej.  Szczury przez ukąszenia mogą przenosić bakterie śrubowca mniejszego, które wywołują gorączkę szczurzą.

Szczury kiedy widzą człowieka uciekają, lecz jeżeli nie mają dokąd – bronią się poprzez atak, rzucają się w okolice twarzy i gryzą. Zaobserwowano wielokrotnie, iż szczur potrafi odbić się od podłoża na wysokość twarzy dorosłego człowieka.

Gdańsk, czy Wrocław walczą ze szczurami już od końca zimy. Problemy są ściśle związane z dbaniem o czystość. Skuteczność walki ze szczurami jest niewielka , ponieważ przepisy związane z koniecznością dbania o czystość kończą się na terenach należących do miasta, a już nie dotyczą obszarów prywatnych. Na przykład na krakowskich Grzegórzkach jest coraz więcej szczurów . Mieszkańcy walczą, ślą zgłoszenia gdzie tylko mogą, ale szczury jak były, tak są, a nawet ich przybywa. Problem jest też z ustawą śmieciową, bo gdyby śmieci odbierane były częściej, to kłopotu zapewne udałoby się uniknąć.

Wydział Kształtowania Środowiska UMK przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie Krakowa o konieczności przeprowadzenia deratyzacji w okresie wiosny na przełomie marca i kwietnia. Obowiązek wynika z art. 33 Uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Deratyzacja powinna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.

Nowoczesne rodentycydy pozwalają skutecznie kontrolować populację gryzoni. Stosuje się także środki fizyczne. Działania deratyzacyjne trzeba rozpocząć jak najszybciej, aby opanować rozmnażanie się szczurów.

Ważne jest, aby w okolicy przeprowadzić równoczesną deratyzację, ponieważ jeśli to się zrobi w części – to szczury się przeniosą na tereny nie objęte deratyzacją.

Szczurów jest na kuli ziemskiej tyle, ile ludzi. Ocenia się, że w USA przypadają co najmniej dwa szczury na każdego obywatela mieszkającego na farmie i co najmniej jeden na pięciu mieszkańców miast. W Indiach jest sześć razy więcej szczurów niż Hindusów. A ile szczurów przypada na mieszkańca Krakowa?

Musimy się zmobilizować i nie lekceważyć problemu. Wiosna, jak widać na niniejszym tekście , ma różne oblicza.

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *