Koniec wymówek.

Tak zatytułowała zwycięstwo PO Dziennik Gazeta Prawna. I to jest najważniejsze zdanie związane z tym, co ma przyjść. Rada monitorująca „DGP” wskazuje obszary, które po wyborach powinny zostać jak najszybciej zreformowane, by Polska utrzymała wzrost gospodarczy. To przede wszystkim finanse publiczne, system podatkowy oraz edukacja. Ważna ścieżka reformy to gruntowna zmiana polityki fiskalnej: należy zmniejszyć parapodatki i koszty zatrudnienia. Chodzi głównie o zmianę opodatkowania przedsiębiorców, czyli o przejście na podatek ryczałtowy. To zaledwie część tego, co powinno być zrobione. Mam nadzieję, że temu wszystkiemu PO sprosta. Trzeba mieć dużo determinacji i odwagi. Tyle wiemy. Personalne dane dotyczące tego, kto będzie miał możliwość pilnowania i realizowania zadań – otrzymamy najparwdopodobniej jutro.

Pędzę więc na wykład. Studenci czekają.

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *