Centrum Adama Smitha o emeryturach.

DROGA PRZEJŚCIA

• Wszystkie podatki nałożone na pracę tzn.ZUS, składki i podatki zostają połączone. Przedsiębiorcy płacą jeden łączny podatek od sumy wszystkich wypłaconych wynagrodzeń jednym przelewem do jednego urzędu skarbowego;

• Od dnia 1 stycznia 2012 roku emerytury wypłacane są wg następujących zasad:

a) emerytury wg dotychczasowych zasad otrzymają przechodzący na nią w roku 2012;

• Wszystkim pozostałym pracującym emerytura zostaje przeliczona na dotychczasowych zasadach na dzień 31.12.2011 roku za okres pracy do tego dnia. Osoby starsze będą otrzymywały część emerytury obywatelskiej i część emerytury na dotychczasowych zasadach.

c) Od 1.01.2012 do momentu przejścia na emeryturę naliczana jest już wysokość wg emerytury obywatelskiej;

d) Osoby, które w roku 2012 skończą 18 lat, będą otrzymywały wyłącznie emeryturę bywatelską;

e) Każde dziecko, wobec którego obywatel wypełniał obowiązek alimentacyjny, powoduje, że można przejść na emeryturę o np. 2 lata wcześniej;

f) Zlikwidowany zostaje podatek od wypłat emerytur, ZUS przestaje go naliczać i pobierać;

g) Udział w Otwartych Funduszach Emerytalnych jest dobrowolny;

h) Wysokość emerytury obywatelskiej na dzień 1.012012 wynosi 900 zł;

i) Wobec zrównania w prawach wszystkich obywateli KRUS traci rację bytu i zostaje zlikwidowany.

EFEKTY:

• Prosty, jednolity dla wszystkich obywateli system emerytury obywatelskiej;

• Tani w utrzymaniu bo nie wymagający kosztownej personalizacji i poboru
zindywidualizowanych składek;

• Likwidujący dyskryminację kobiet ze względu na posiadanie i wychowywanie dzieci, systemowo

realizujący politykę prorodzinną;

• System nie blokujący aktywności i zachęcający do jej podejmowania.

Tekst pochodzi z lutego bieżącego roku. Może jeszcze jest aktualny. MNie się zdaje być bardzo sensownym.

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *