Krakowskie "becikowe"

Prezydent przekazał pod obrady Rady Miasta projekt uchwały w sprawie zmian dotyczących jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. “becikowego”. Sprawa dotyczy dodatkowej opłaty przyznawanej przez Kraków. Bez względu na dochody rodziny, jednorazowa zapomoga obejmuje wszystkich mieszkańców naszego miasta. W latach 2006 (kiedy weszła uchwała) do 2010 roku na ten cel ze środków własnych gminy przeznaczono prawie 39 milionów. Tylko w 2010 roku przeszło 9 tysięcy osób otrzymało “becikowe” (jeśli mieszkali przed urodzeniem się dziecka przynajmniej rok w Krakowie). Oczywiście 1000 złotych przyda się każdej rodzinie, ale zapewne nie jest to podstawowa motywacja dla faktu posiadania dziecka, a zwłaszcza dla rodzin bogatszych. Z “becikowego” miejskiego wycofały się Warszawa, Wrocław i Gdańsk. Pieniądze z “becikowego” powinny zasilić rodzinne domy dziecka, których sytuacja finansowa nie jest ciekawa. Rodzinne domy dziecka, to osobny temat związany z heroizmem ludzi zakładających domy dziecka dla 5,6,7 dzieci zabranych z domów dziecka, którym się stwarza rodzinę. Liczmy więc na zbiorowy rozum radnych.

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *