Polska zasługuje na cud gospodarczy

Oczywiście moje przypomnienia będą wybiórcze. Bedę koncentrowała się przede wszystkim na tym, co jest w zasięgu działań samorządów.

A więc, przy niedzieli, fragment nastepny z programu PO:

[…] “Mieszkania komunalne powinny być zbywane najemcom na ich wniosek
za określoną bonifikatą, uzależnioną od okresu najmu. Podobnie mieszkania zakładowe,
tyle że oprócz okresu najmu przy ustalaniu zniżki powinien być brany
pod uwagę staż pracy w zakładzie pracy, który mieszkanie wybudował
.

Znalazłam także i następujący fragment:

Jednym z proponowanych przez PO krajowych pozabudżetowych źródeł finansowania
kultury jest organizowanie na szczeblu samorządowym loterii lub gry
liczbowej. Uzyskane w ten sposób pieniądze będą przeznaczane na kulturę.
Szacuje się, że dochody z takiego przedsięwzięcia wyniosą od kilku do kilkunastu
milionów złotych. Byłyby one wystarczające do zaspokojenia potrzeb lokalnych
lub wybranych celów.
Innym rozważanym sposobem pozyskiwania pozabudżetowych funduszy jest
wprowadzenie zasady „procent na kulturę”. Rozwiązanie to, zastosowane we
Francji, zarówno stymuluje rynek sztuki, jak i wpływa na powiększanie kolekcji
publicznych. Mechanizm polega na zobligowaniu podmiotów zaangażowanych
w budowę, renowację lub rozbudowę obiektów publicznych do przeznaczania .
1 proc. kosztów na sztukę współczesną.
Niezbędne jest też stworzenie nowych mechanizmów, zachęcających osoby .
i firmy prywatne do finansowania kultury.
W Polsce stosuje się inne, pośrednie, sposoby pozyskiwania pieniędzy na ten
cel. Zaliczamy do nich przekazywanie części dopłat do stawek totalizatora sportowego
na zadania kulturalne oraz finansowanie przez telewizję publiczną wydarzeń
kulturalnych. Innym rozwiązaniem jest przekazywanie części przychodów
przemysłu kinematograficznego na rodzime produkcje filmowe.
Należy jednak podkreślić, że tego typu rozwiązania muszą być zgodne z prawem
unijnym, regulacjami WTO etc.
W stronę nowego ustroju kultury…
Program Platformy Obywatelskiej Kultura i jej przemysły to koncepcja zmian
organizacji i finansowania kultury w Polsce, czerpiąca z doświadczeń krajów europejskich
o dojrzałej gospodarce rynkowej i znacznie bogatszych.”

Może jeszcze podrzucę parę punktów programu PO. Jestem w tej chwili na etapie dokładnego studiowania. Wypadałoby zrobić sobie taką powtórkę przed startem w kolejne wybory.

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *