Jak się wydaje pieniądze podatników. W Europie.

AENEAS to nowy projekt europejski w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE). : "Osiągnięcie energooszczędnej mobilności w starzejącym się społeczeństwie". W założeniu projekt ma stać się podstawą odniesienia dla innych międzynarodowych projektów z dziedziny miejskiej mobilności osób starszych. Europa stoi przed ogromnymi zmianami demograficznymi. "Samochodowe pokolenie" starzeje się, a osoby starsze coraz częściej używają prywatnego samochodu zamiast ekologicznych, zrównoważonych środków transportu miejskiego. Wszystko to ma ogromny wpływ na efektywność energetyczną.
 Dwa główne działania projektu AENEAS to:

·                          wymiana dobrych praktyk między europejskimi miastami w zakresie energooszczędnej mobilności w starzejącym się społeczeństwie poprzez tzw. "Good Practice Exchange Ring” (wymianę dobrych praktyk), z udziałem 50 miast i organizacji oraz z wykorzystaniem narzędzi, takich jak szkolenia, warsztaty i podręczniki wdrażania;

·                          umożliwianie korzystania z energooszczędnych środków transportu w pięciu miastach europejskich przez osoby starsze i zachęcanie ich do tego poprzez konkretne działania w zakresie zarządzania, szkolenia, podnoszenia świadomości i komunikowania się w dziedzinie mobilności.

Miasta partycypujące w projekcie AENEAS, czyli Donostia-San Sebastián, Kraków, Monachium, Odense, Salzburg.

Przyjrzałam się koncepcjom miast partnerskich. Odense: rada Miasta w 2007 roku uchwaliła politykę dla życia seniorów. Wśród działań w projekcie AENEAS znajdują się między innymi organizowanie marszobiegów dla seniorów, szerzenie informacji o korzyściach płynących z używania ruchu, promowanie wycieczek, podróżowania na rowerach. W Monachium w zakresie tego projektu w aspekcie mobilności osób starszych znalazły się koncepcje warte uwagi takie jak specjalny kurs szkoleniowy pozwalający posługiwać się ludziom starszym internetem, telefonem komórkowym i innymi urządzeniami elektronicznymi, aby mogli nauczyć się , jak planować podróż i ominąć bariery związane z obsługą urządzeń elektronicznych bez wsparcia osób trzecich.. Co zaś w Salzburgu: Austriacy w ramach projektu rozwijają wiele działań, do których należą Dzień Mobilności, szkolenia z zakresu podróżowania dla osób starszych, wieczorki integracyjne dla ludzi dojrzałych, udogodnienia w pojazdach etc.

            Co proponuje Kraków: tutaj u nas urząd koncentruje się na trzech działaniach, w tym znajduje się tzw. asysta na przystankach : „na dwóch dużych przystankach przez cały rok pracować będzie wykwalifikowany personel, pomagający co najmniej 50 starszym osobom dziennie np. podczas wsiadania i wysiadania z pojazdów transportu zbiorowego”.

Muszę przyznać z równie zabawnym pomysłem nie spotkałam się od dawna. Prawdę powiedziawszy jest to gotowy tekst dla kabaretu. Chociaż poważnie mówiąc, to rozpaczliwe wydawanie pieniędzy. Trudno sobie wyobrazić „asystentów”, którzy co najmniej 50 osobom pomogą, a jak nie znajdą tylu osób to może być, jak w dowcipie o staruszce i harcerzach, którzy parokrotnie przeprowadzali ją przez ulicę do czasu, kiedy się zaczęła bronić. Panie Prezydencie, proszę mi napisać, kto wymyśla takie rzeczy i kto chce je realizować? Czy nie można skorzystać z gotowych i sprawdzonych pomysłów, które coś ludziom dadzą i będą naprawdę korzystne? W zdziwieniu wielkim i z poważaniem. M.J

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *