Komisja Majątkowa a głosowanie radnych

Z art.165 Konstytucji, a zwłaszcza z ustępu 1 wynika, że gmina występuje jako jeden z podmiotów obrotu cywilnoprawnego "Istotą samodzielności jest swoboda podejmowania czynności prawnych  oraz ujęcie weryfikacji tych czynności w procedury właściwe prawu cywilnemu, a nie prawu administracyjnemu, a więc powierzenie ich przede wszystkim sądom powszechnym". Istotne jest akcentowanie, że gmina wykonuje swoje zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Samodzielność gminy powinna być szanowana, zwłaszcza w stosunkach prywatnoprawnych. Samodzielność i odpowiedzialność samorządów są dla mnie najważniejsze. Nie powinniśmy wracać do zarządzania centralnego, w żadnej sprawie. Zainteresowanych odsyłam do sporej literatury mówiącej o wyżej przytaczanej sprawie. Byłam za skierowaniem sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. Niestety, większośc moich koleżanek i kolegów do tego nie dopuściło i sprawa upadła.

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *