Komisja Majątkowa a głosowanie radnych

Z art.165 Konstytucji, a zwłaszcza z ustępu 1 wynika, że gmina występuje jako jeden z podmiotów obrotu cywilnoprawnego "Istotą samodzielności jest swoboda podejmowania czynności prawnych  oraz ujęcie weryfikacji tych czynności w procedury właściwe prawu cywilnemu, a nie prawu administracyjnemu, a więc powierzenie ich przede wszystkim sądom powszechnym". Istotne jest akcentowanie, że gmina wykonuje swoje zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Samodzielność gminy powinna być szanowana, zwłaszcza w stosunkach prywatnoprawnych. Samodzielność i odpowiedzialność samorządów są dla mnie najważniejsze. Nie powinniśmy wracać do zarządzania centralnego, w żadnej sprawie. Zainteresowanych odsyłam do sporej literatury mówiącej o wyżej przytaczanej sprawie. Byłam za skierowaniem sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. Niestety, większośc moich koleżanek i kolegów do tego nie dopuściło i sprawa upadła.

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *