i jeszcze nieco o absolutorium

Zgodnie z art.28a ust.3 usg, w przypadku nieudzielenia prezydentowi absolutorium rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta z powodu nieudzielenia absolutorium. Może, ale nie musi. Jest też możliwe i to, że rada nie przyjmuje uchwały o przeprowadzeniu referendum, mimo wcześniejszego nieudzielenia absolutorium prezydentowi. Prezydent może więc pełnić funkcję bez nieudzielenia mu ansolutorium.

Cały więc problem polega nie na nic nie znaczących manifestacjach. Najistotniejsze zdaje się być  przygotowanie kandydata na walkę z obecnie panującym prezydentem. Jeśli się tak nie stanie obecny prezydent założy dynastię, stanie się wiecznie panującym królem … etc. I wtedy juz nic mu nie zagrozi.

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *