Tytuł 51

Dziwne: Przyszłość kuratoriów powinna być pod znakiem zapytania – już o tym pisałam. Trzeba stopniowo ograniczać ich działanie. Właściwie to wszystko, do czego zostały powołane, jest załatwiane przez egzaminy zewnętrzne. Działalność kuratoriów powinna być ograniczona do niewielkich grup osób działających przy wojewodzie. A tu niespodzianka. W Małopolsce stawiła się do kokursu na kuratora zaskakująca ilość osób. To znaczy: a) nikt nie wierzy w ograniczoną ilość zadań kuratoriów i ich stopniowy zanik, b) ludzie chcą mieć władzę c) ludzie mają pomysły, jak zmienić obszar działalności kuratoriów. Zobaczymy!!

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *