Wincenty Niemojewski(1784-1834)

Jak niewiele wiemy o historii liberalizmu w Polsce. Nikt nie pamięta o postaci Wincentego Niemojewskiego (1784-1834) , znawcy i zwolennika Adama Smitha. Niemojewski poseł parlamentu Królestwa Kongresowego, tłumacz dzieł Benjamina Constanta. Niemojewski był zwolennikiem uznania za przyrodzone – prawa wolności jednostki, rozumiane jako: nietykalność osobista, nieskrępowane prawo własności, wolność przemysłowa, wolność religijna, wolność słowa. Wolność, jak pisał była :"nie tylko prawem, ale i niezbędną  pierwszą potrzebą człowieka" Gazetą liberałów stał się od 1830 roku "Kurier Polski". Właśnie tam został wydrukowany program polityczny. Niemojewski pisał :"Jak na moralność, tak i na wolność mamy sumienie w sobie; nikt nie śmie wyznać, że chce niewoli.."

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *