Robespierre

Robespierre był wzorem prawdziwego jakobina, nazywano go nieprzekupnym wcieleniem obywatelskich cnót, grającym rolę  autorytetu moralnego. Jakobin, z samej swojej definicji musiał być człowiekiem absolutnie czystym. Ci strażnicy moralności usiłowali edukować naród. Wtedy to powstał wzorzec idealnego obywatela, zaczynający się od tezy: "Rewolucjonista jest nieugięty" Rozpoczynała ona tekst, który został nazwany: "Raportem w sprawie porządku ogólnego, sprawiedliwości, handlu, ustawodawstwa i zbrodni frakcji". Retoryka tego tekstu miała usprawiedliwiać terror,  który jakobini uważali za ucieleśnienie sumienia publicznego.  No cóż…

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *