Robespierre

Robespierre był wzorem prawdziwego jakobina, nazywano go nieprzekupnym wcieleniem obywatelskich cnót, grającym rolę  autorytetu moralnego. Jakobin, z samej swojej definicji musiał być człowiekiem absolutnie czystym. Ci strażnicy moralności usiłowali edukować naród. Wtedy to powstał wzorzec idealnego obywatela, zaczynający się od tezy: "Rewolucjonista jest nieugięty" Rozpoczynała ona tekst, który został nazwany: "Raportem w sprawie porządku ogólnego, sprawiedliwości, handlu, ustawodawstwa i zbrodni frakcji". Retoryka tego tekstu miała usprawiedliwiać terror,  który jakobini uważali za ucieleśnienie sumienia publicznego.  No cóż…

Autor

jantos

Moje życie zawodowe jest z pracą ze studentami. Ukończyłam dwa fakultety, ale już pod koniec drugiego rozpoczęłam pracę na uczelni (najpierw na AGH, potem przez 40 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim). Ale także przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; przez 22 lata byłam radną Krakowa (wiceprzewodniczącą Rady Miasta, a potem przez dwie kadencje przewodnicząca Komisji Kultury)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *