Tytuł 178

Prawo do otrzymania dotacji z ustawy o systemie oświaty jest prawem bezwzględnym, niezbywalnym i przysługuje odpowiednio każdemu prywatnemu podmiotowi prowadzącemu na obszarze jednostki samorządu terytorialnego publiczne lub niepubliczne szkoły, przedszkola i inne placówki edukacyjne.  Dotacje określone w przepisach (artykuł 80 i 90 ustawy o systemie oświaty) mają podstawowe znaczenie w urzeczywistnianiu zasady nadrzędnej, że system oświatowy dopuszcza funkcjonowanie szkół prowadzonych przez podmioty prywatne.

Napisałam, aby wiadomym było, że dotacje tak jak emerytury, zasiłki etc. nie dostaje się od prezydenta miasta, państwa czy innych urzędników ale jest to prawo, które urzędnicy muszą respektować. To było tak odnośnie niedopowiedzeń.

Lenin pisał o pewnej kategorii ludzi przydatnych dla partii. Nazywał ich "pożytecznymi idiotami". Byli to, według niego, ludzie wierzący w głoszone przez wodzów idee, działacze urzeczywistniejący owe idee, szlachetni, nieprzekupni ideowcy. Ileż w tym pojęciu instrukcji,cynizmu i …prawdy. 

Autor

jantos

Przez 23 lata prowadziłam działalność gospodarczą, byłam członkiem prezydium Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ; cały czas pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (lubię moją pracę ze studentami, oni chyba też ze mną ;) ); jestem członkinią Komisji Historii Medycyny PAN; od 2002 roku jestem radną miasta Krakowa (byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta, przewodniczącą Komisji Kultury). Więcej biograficznych informacji na www.jantos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *