Tytuł 75

Na zachodzie Europy około 30 procent par rezygnuje z posiadania dzieci. Do roku 2050 podwoi się populacja ludzi starych. Coraz mniej młodych ludzi będzie pracować na coraz większą liczbę ludzi starych, którzy będą pobierać świadczenia emerytalne. Coraz trudniej, już teraz , można znależć miejsce w domu opieki społecznej. "W świecie zwierząt ta sytuacja oznaczałaby skazanie na wymarcie" – napisał dziennikarz "Frankfurter Allgemeine Zeitung".  Czytam sobie przepowiednie niemieckich demografów o roku 2050 w Europie.

Tytuł 76

Przeczytałam na stronie www.kapitalizm.org tekst pana Łukasza Warzechy i pozwalam go sobie przytoczyć:"Bon to nie rozwiązanie idealne, ale jednak lepsze niż dzisiejszy stan rzeczy, w którym popyt na daną szkołę nie ma żadnego wpływu na przyznawane jej pieniądze. Nauczyciele z ZNP oraz krytycy tego pomysłu wysuwają absurdalny kontrargument, że bon podzieli szkoły na lepsze i gorsze. Oczywiście, że tak! I o to chodzi! Socjalistyczna iluzja równości w edukacji ma jeden zasadniczy skutek: kanalizuje wybitne jednostki, a nawet także te tylko ponadprzeciętne. Zresztą – szkoły już są lepsze i gorsze. Tyle że te lepsze z wysokiej jakości oferowanego nauczania nie mają żadnych korzyści.

Wszystko to, o czym piszę, to stan może nie idealny, ale wysoce pożądany. Nie mam, szczerze mówiąc, nadziei na to, że rząd PO-PSL będzie mieć dość jaj, żeby przeciwstawić się nauczycielskiej grupie interesu. Drżę o los bonu edukacyjnego – sprawa może się po prostu wygodnie rozmyć, tak jak już rozmyło się kilka podobnych pomysłów Platformy."

Ja  też martwię się o sprawy bonu,ale się nie poddaję.