Małe szkoły na obrzeżach Krakowa.

Ratunkiem dla małych szkół jest przekazanie ich stowarzyszeniom, które powstaną z inicjatywy rodziców uczniów Zbliża się termin, w którym samorządy podejmują decyzję o ewentualnej likwidacji szkoły. Przekazanie szkół stowarzyszeniom, które powstaną z inicjatywy rodziców uczniów, i powierzenie im placówki na zasadzie umowy o przekazaniu, a nie poprzez likwidację, jest najlepszym sposobem zapewnienia funkcjonowania małych szkół. Nie chcemy mówić o likwidacji szkół, tylko o przekształceniach O korzyściach płynących z przekształcania małych szkół z gminnych w stowarzyszeniowe przekonuje między innymi Fundacja Inicjatyw Oświatowych. Teraz szkoły mają dużo łatwiejszą drogę niż 10 lat temu, kiedy czasami rodzice strajkowali po pół roku, żeby uratować szkołę.  Taka szkoła działa na innych zasadach. Nauczyciele są w niej zatrudniani na podstawie kodeksu pracy, a nie Karty Nauczyciela, choć nadal są nauczycielami, obowiązuje ich awans zawodowy i lata pracy liczą się im do wysługi lat na stanowisku nauczyciela.